Zamjenski regler Aprilia Tuono 1000

Apriliau Tuono 1000 illustration

   Za Apriliu Tuono 1000 prodajemo zamjenski 30A regler 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI. Garancija je 4 godine.

 

   Regulator napona 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI je najbolja zamjena za originalni regler Aprilia Tuono 1000. Naime, originalni regler na Apriliji Tuono 1000 je paralelnog tip regulacije što za posljedicu ima 100% opterećenje statorskog namotaja. Jeftiniji paralelni mosfet regler se sigurno manje grije, ali će i dalje ostati maksimalno opterećivanje statorskog namotaja generatora pa je zbog toga bolje izabrati serijski tip regulatora koji će opterećivati generator proporcionalno s potrošnjom (koja je ispod 100% kapaciteta generatora). Rezultat toga je smanjeno nepotrebno zagrijavanje statora te produljenje njegovog životnog vijeka.

   Mnogi motoristi se odluče nakon jednog ili više otkazivanja generatora na zamjenu originalnog reglera sa boljim serijskim reglerom da bi smanjenjem grijanja statorskog namotaja smanjili vjerojatnost ponovnog kvara generatora. Više o prednostima serijskog regulatora ima u članku.  Neki se odlučuju i na preventivno mjenjanje originalnog reglera prije kvara na statorskim namotajima.

 

   Regulacija napona akumulatora je više nego dobra. Detalje o samom regleru imate u dokumentaciji: 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI.pdf

   Novi regulator vjerojatno neće stati na isto mjesto te je potrebno napraviti dodatne zahvate (rješiti spajanje na instalaciju i učvršćenje). Regler ne smijete montirati na mjesto gdje je na udaru vrućeg zraka te vode, kamenčića ili blata sa kotača.


   Očekivani napon punjenja treba biti 14,1 do 14,3VDC. Ako je postignuti napon akumulatora manji, potrebno je pronaći razlog gubitka napona preko upute. Minimalni napon punjenja akumulatora koji osigurava dobro punjenje akumulatora je 13,9VDC. Regler na sebi ima ugrađenu LED diodu koja svijetli ako regler nije uspio postići zadani napon na svojim stezaljkama.

   Upozorenje: Regler ni u kom slučaju ne čistiti visokotlačnim čistačem!

Zamjenski regler Aprilia Tuono 1000