Što učiniti kada regulator (regler) na motociklu prepunjava akumulator?

   Prva stvar je naravno utvrditi što je uzrok prepunjavanja. Ako je uzrok originalni regler (paralelnog, shunt tipa) i ako je generator (stator) trofazni, postoji hack koji će smanjiti prepunjavanje i omogućiti vam da se dalje vozite, a da pri tome ne uništite akumulator. Ta mjera je samo privremeno rješenje i nije savjet za trajno rješenje problema. Hack treba koristiti što kraće jer povećava vjerojatnost za otkazivanje diodnog ispravljača u regleru.


   Da bi smanjili prepunjavanje akumulatora treba prekinuti jednu od tri žice koja ide iz generatora u regulator. Na taj način će maksimalna snaga generatora pasti na pola te će se prepunjavnje događati na višem broju okretaja. Prije nastavka vožnje treba upaliti svjetla i eventualno zamijeniti pregorjele žarulje te upaliti motocikl i testirati do koje visine gasa napon na akumulatoru ne prelazi 14,5VDC. Kad vidimo o kojem broju okretaja se radi, u daljnoj vožnji treba voziti ne prelazeći broj okretaja motora nakon kojeg je napon na akumulatoru veći od 14,5VDC.

   Tako ćemo sačuvati akumulator i elektroniku na motociklu od oštećenja. Za slučaj regulatora koji ima konektor na žicama najbolje mjesto za prekidanje jedne žice iz generatora je oko 1cm od regulatora. Može se i izvući stopica iz konektora. Ne prekidajte više od jedne žice jer punjenje više neće raditi. Prekinuta žica ne smije  doći u električki kontakt s masom ili drugim žicama. Normalna posljedica prepravke je da motocikl slabije puni akumulator na ler gasu.

   Upozorenje: Na motociklima koji imaju automatsko paljenje svjetala preko napona s generatora se možda može preopteretiti špula releja od svjetala, ako se presječe žica iz generatora prema regleru (C) jer je na toj žici dioda preko koje se starta relej svjetala. Preporuča se presjeći žica A ili B. Nije 100% sigurno da će se prekidanjem žice C uništiti relej od automatskih svjetala, ali je moguće.

 

   Također, regulatori napona koji imaju Kontakt+ žicu (Ignition - D) mogu prepunjavati akumulator, ako se dogodi prekid ili propad napona na toj žici. Npr. to može uzrokovati loš spoj kontakta ključa. Potrebno je prekontrolirati koliki je napon na Kontakt+ žici na regulatoru (D). Ako je normalan (cca 14,3V), znači da je regler ispravan i da treba riješiti uzrok propada napona na Kontakt+ žici. Mjesto rješenja pravog problema, može se modificirati instalacija tako da propad napona na kontakt+ žici ne utječe na regulaciju napona akumulatora. Primjer upute za brzo rješenje (vidi shemu 2). Naravno, loša kontaktna brava može prije ili kasnije potpuno zakazati i ostaviti motocikl u kvaru. Tako da ovo treba biti samo privremena mjera dok se ne rješi pravi problem.
 

Primjer hack-a