Pronalaženje odgovarajućeg reglera

 

Da bi Vam olakšali pronalaženje reglera za motocikl sa AC generatorom dajemo vam slijedeće upute.

 

1.  Utvrdite koji tip generatora imate i kolike je snage:

 

 • Generator sa dvije iste žice je monofazni - nastavak (2).
 • Generator sa 3 iste žice (žute) je najvjerojatnije trofazni  - nastavak  (3).
 • Generator sa dvije iste žice + crvena žica je dvostruki monofazni - nastavak (4).

 

 

2. Monofazni generator:

 

 • Niti jedna od dvije žice ne smije imati spoj sa kućištem (osim ako nije minus spojen na kućište generatora - zelena).
 • Ako na istim žicama imate još neki potrošač (npr. čok), zamjenski regler mora biti funkcionalno isti te je potrebno znati kojeg tipa je originalni regler (najčešće je paralelni - kod ispitivanja se čini kao da je obični gretz od 4 diode). Kontaktirajte nas radi utvrđivanja zamjenskog reglera. Radimo i paralelne regler za iznimne slučajeve kada serijski regler ne smije biti korišten (Npr. 14V-1FP-15A-A za GEELY JL150T skuter).
 • Mjerenjem maksimalnog napona pri maksimalnom broju okretaja odaberite verziju do 100VAC ili do 200VAC.
 • Prema debljini žica se može zaključiti potrebna struja. Do 1,5mm2 debljine je 15A , a iznad je 30A (25A).
 • Znači do 100VAC za 15A trebate 14V-1F-15A-B regler, a za 30A trebate  14V-1F-30A-B (nije u ponudi) regler te do 200VAC za 30A trebate  14V-1FHV-30A-B regler.
 • Ako motocikl ima takvu instalaciju da mu svijetla rade tek kada radi motor, tada nas kontaktirajte radi utvrđivanja zamjenskog reglera. Takav regler često ima više od 5 žica. Normalni regler ima 4 ili 5 žica.

 

 

3. Trofazni generator:

 

 • Niti jedna od 3 žice ne smije imati spoj sa kućištem.
 • Prema debljini žica se može zaključiti potrebna struja. Do 1,5mm2 je 15A, a iznad je 30A (25A).
 • Ako motor prelazi 8000 okreta u minuti, tada treba koristiti 14V-3FHVSP-30A-AX regler, inače je je dovoljan 14V-3F-15A-B za 15A ili 14V-3FHV-30A-B za 30A.
 • Radi raspoređivanja struje neki regleri imaju 7 (8 ako je i kontakt) žica jer koriste dvostruke žice prema minus i plus polu akumulatora. Normalno je da ima 5 ili 6 žica kada koristi kontakt.

 

 

4. Dvostruki monofazni generator:

 

 • Niti jedna od dvije žice ne smije imati spoj sa kućištem.
 • Napon od crvene prema bilo kojoj drugoj je isti, a napon između žica iste boje je dvostruki.
 • Ako na istim žicama imate još neki potrošač (npr. čok), zamjenski regler mora biti funkcionalno isti te je potrebno znati kojeg tipa je originalni regler (najčešće je paralelni - kod ispitivanja se čini kao da je obični gretz od 4 diode). Kontaktirajte nas radi utvrđivanja zamjenskog reglera.
 • Mjerenjem maksimalnog napona pri maksimalnom broju okretaja odaberite verziju do 100VAC ili do 200VAC.
 • Prema debljini žica se može zaključiti potrebna struja. Do 1,5mm2 debljine je 15A , a iznad je 30A (25A).
 • Znači do 100VAC za 15A trebate  14V-1+1F-15A-B regler, a za 30A trebate  14V-1+1F-30A-B regler te do 200VAC za 30A trebate  14V-1+1FHV-30A-B regler.

 


5. Upozorenje:

 

 • Ako se žice iz generatora (dio za punjenje akumulatora) koriste za neke druge uređaje na motociklu, tada zamjenski regler mora biti funkcionalno istog tipa kao i originalni (paralelni, serijski, mosfet, ..). Priključenjem serijskog reglera na takvu instalaciju možete izazvati pregaranje dodatnih uređaja koji su spojeni na te iste namotaje (npr. grijač čoka, obrtomjer, ...).
 • Uvijek  se može upotrijebiti strujno jači regler, ali gdje je potreban jači regler ne smije se postaviti strujno slabiji regler. Npr. 14V-3F-30A-B mijenja 14V-3F-15A-B.
 • 14V-3FSPHV-30A-AX/BX (serijsko-paralelni 30A) može mijenjati 14V-3F-30A-B i 14V-3F-15A-B reglere.