Kontrola napona punjenja 12V akumulatora

DVM illustration

   Napon punjenja 12V akumulatora ovisi o tipu akumulatora i o temperaturi. U modernijim automobilima kompjuter očitava temperaturu i upravlja naponom punjenja preko reglera. Akumulator je blizu motora i dosta se zagrijava. Vrijednost napona za 100% pun obični olovni akumulator je minimalno 13,9V pa do 14,3V kod 20°C. S porastom temperature napon za pun akumulator treba padati za cca 15mV/°C.

   Na motociklima se akumulator manje grije jer je dalje od mašine te regulaciju napona radi samo regulator napona. Napon punjenja se mjeri na na pola gasa, a na ler gasu nije bitan. Vrijednost napona punjenja za 100% pun 12V olovni akumulator je minimalno 13,9V pa do 14,5V kod 20°C. Napon bliži 13,9V daje duži životni vijek, ali sporije punjenje. Napon ispod 13,9V ne omogućava 100% napunjen akumulator te poslije nekog vremena rezultira praznim akumulatorom i gubitkom kapaciteta. Ovaj podatak je provjeren iz vlastitog iskustva te definitivno napon punjenja koji je 13,5 pa do 13,8V nije dovoljan.

   AGM akumulatori se pune na napon od 14,2V pa do 14,9V. Točan napon ovisi o proizvođaču akumulatora. Ako vaš AGM akumulator nije naveden, preporučena vrijednost napona punjenja je 14.5V pri +25°C. Ako mislite staviti AGM akumulator umjesto običnog olovnog, provjerite da li vaš regler daje dovoljan napon punjenja.

   Gel akumulatori se tipično pune s 0,2V nižim naponom od običnih olovnih akumulatora, ali i to ovisi o proizvođaču.

   Najčešći uzroci preniskog napona punjenja akumulatora na motociklu gdje je generator pobuđen magnetom:

  • proboj statora (generatora) na kućište - punjenje rijetko prelazi 13V
  • preniski napon sa statora - manje od 15VAC između žica na ler gasu bez priključenog reglera
  • neispravan stator - npr. izmjenični naponi između žica su ok, ali mjerenjem AC struja kratkog spoja između žica se dobivaju bitno različite struje
  • prekid jedne od žica trofaznog generatora (statora)
  • proboj regulatora na nekoj od ulaznih žica (sa statora) na kućište
  • preopterećenje trošilima ili preslab generator
  • akumulator vuče neobičajeno veliku struju punjenja
  • neispravan regulator napona - puni na niži napon ili je jako osjetljiv na vršne skokove napona
  • loš spoj regulatora napona prema akumulatoru - krug od plusa reglera do plusa akumulatora te minusa reglera do minusa akumulatora dU1>0,26V ili dU2>0,06V

   Detaljna uputa za pronalaženje kvara je na stranici "Defektacija kvara".
   Ako se utvrdi da postoje preveliki padovi napona dU1 i dU2 u krug od plusa reglera do plusa akumulatora te minusa reglera do minusa akumulatora, umjesto traženja mjesta problema može se premostiti s novim žicama. Primjer upute za brzo rješenje.

   U sezoni kad se motocikl ne vozi, preporučljivo je čuvati napunjen akumulator na temperaturi do 15°C. Najbolje na betonskom podu podruma. Držanje akumulatora na sobnoj temperaturi vodi ka sulfatizaciji ploča i starenju tj. smanjenju životnog vijeka. Istraživanja su pokazala da akumulatori traju duže što je klima hladnija. Tako npr. u Kanadi prosječan vijek akumulatora je znatno duži nego na Floridi.