Zamjenski regler Tomos 4.8 10 18

Tomos 4.8 illustration

  Za vanbrodski motor Tomos 4.8 10 18 regler preporučamo regler 14V-1F-10A-B-LI. Garancija je 3 godina.

 

   Regulator napona 14V-1F-10A-B-LI se pokazao jako dobrim za punjenje akumulatora na Tomos 4.8 10 18. Prije ugradnje potrebno je obratiti pažnju da je statorski namotaj odvojen od diode koja je uprešana na sam stator. Ako se ta dioda ne izvadi, regulator ne može raditi. Preporučljivo je izlazne novog stezaljke reglera spojiti direktno na akumulator. U krugu plusa akumulatora treba biti osigurač npr. 20A. Više detalja o samom regleru imate na linku: 14V-1F-10A-B-LI.pdf.

   Novi regulator je preporučljivo staviti van prostora motora jer temperaturni limiter isključuje regulator na 80°C. Mjesto ugradnje mora imati barem 20l volumena zraka ili slobodan protok zraka. Ako baš želite instalirati regulator u prostor motora, možemo napraviti verziju 14V-1F-10A-A-LI sa temperaturnim limitom od 100°C, ali tada nema garancije. 100°C verzije je u 25mm debelom kućištu, a preporučena u 35mm.

   Očekivani napon punjenja je 14,2 do 14,3VDC. Ako je napon manji, potrebno je pronaći gdje dolazi do gubitka napona preko upute. Minimalni napon punjenja akumulatora koji osigurava pun akumulator je 13,9VDC. Regler na sebi ima ugrađenu LED diodu koja svijetli kad regler nije uspio postići napon na svojim izvodima.

   Upozorenje: Ni u kom slučaju nemojte regler prati visokotlačnim čistačem!

Zamjenski regler Tomos 4.8 10 18