Zamjenski regler Piaggio Beverly 250 400 500

Piaggio Beverly 250 illustration

   Za skuter Piaggio Beverly 250 400 500 prodajemo zamjenski 30A regler 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI. Garancija je 4 godine.

 

   Regulator napona 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI je odlična zamjena za originalni regler Piaggio Beverly. Naime, originalni regler na Piaggio Beverly ima paralelni tip regulacije i kao takav 100% opterećuje statorski namotaj. Jeftiniji paralelni mosfet regler će se možda manje grijati, ali će i dalje maksimalno opterećivati statorski namot generatora pa je bolje izabrati serijski tip regulatora koji će opterećivati generator samo sa potrošnjom (koja je uvijek manja od 100% kapaciteta generatora).

 

   Regulacija napona akumulatora je više nego dobra. Detalje o samom regleru imate u dokumentaciji: 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI.pdf

   Novi regulator vjerojatno ne stane na isto mjesto i prilikom zamjene je potrebno je napraviti dodatne zahvate (napraviti drugi način učvršćenja i rješiti spajanje na instalaciju). Regler ne smijete montirati na mjesto gdje ga tuče voda, kamenčići i blato sa kotača ili vrući zrak. Zapunjavanje reglera prljavštinom vodi u pregrijavanje reglera, isključenje zbog pregrijavanja, loše punjenje akumulatora i na kraju kvar reglera i akumulatora.

   Očekivani napon punjenja treba biti 14,15 do 14,3VDC. Ako je postignuti napon manji, potrebno je pronaći gdje dolazi do gubitka napona preko upute. Minimalni napon punjenja akumulatora koji osigurava pun akumulator je 13,9VDC. Regler na sebi ima crvenu LED diodu koja zasvijetli kad nije uspio postići zadani napon na svojim priključcima.

   Upozorenje: Regler nije dozvoljeno prati visokotlačnim čistačem!

Zamjenski regler Piaggio Beverly 250 400 500
Piaggio Beverly 250ie s ugrađenim SPER HVSP  reglerom