Zamjenski regler Hyosung GV250 GT250 GV650

   Zbog visokog broja okretaja motora Hyosung GV250 GT250 GV650 prodajemo isključivo zamjenski serijsko paralelni regler 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI. Garancija je 4 godina.

 

   Regulator napona 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI se pokazao jako dobrim za Hyosung GV250 GT250 GV650. Regulacija napona akumulatora je dosta kritična zbog relativno slabog generatora i tankih žica instalacije. Preporučljivo je izlazne novog stezaljke reglera spojiti direktno na akumulator. U krugu plusa akumulatora se treba dodati 30A osigurač. Više detalja o samom regleru imate na linku: 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI.pdf.

   Novi možda regulator ne stane na isto mjesto i prilikom zamjene potrebno je napraviti dodatne zahvate (napraviti novi način učvršćenja i rješiti spajanje na instalaciju).

   Očekivani napon punjenja je 14,0 do 14,2VDC. Ako je napon manji, potrebno je pronaći gdje dolazi do gubitka napona preko upute. Minimalni napon punjenja akumulatora koji osigurava pun akumulator je 13,9VDC. Regler na sebi ima ugrađenu LED diodu koja svijetli kad regler nije uspio postići napon na svojim izvodima.

   Upozorenje: Ni u kom slučaju nemojte regler prati visokotlačnim čistačem!

Zamjenski regler Hyosung GV250 GT250 GV650