Zamjenski regler Aprilia Caponord ETV1000

   Za Aprilia Caponord ETV1000 prodajemo zamjenski 30A serijsko-paralelni regler 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI. Garancija je 4 godine.

 

   Regulator napona 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI je najbolja zamjena za originalni regler Aprilia Caponord ETV1000 . Naime, originalni regler na Aprilia Caponord ETV1000  je paralelnog tip regulacije i rezultira trajnim 100% opterećenjem statorskog namotaja. Na tržišti se nudi jeftiniji paralelni mosfet regler koji se sigurno manje grije, ali će i dalje ostati maksimalno opterećivanje statorskog namotaja generatora. Zbog toga bolje izabrati serijski tip regulatora koji će opterećivati generator proporcionalno s potrošnjom. Rezultat toga je smanjenje temperature statora te produljenje njegovog životnog vijeka.

   Mnogi motoristi se odluče tek nakon jednog ili više otkazivanja generatora da zamjene originalni regler sa boljim serijskim reglerom. Neki se odlučuju i na preventivno mjenjanje originalnog paralelnog reglera prije kvara nego što se dogodi kvar statora. Ipak, ako se ne stavi novi stator, moguće je da zbog mnogo stati rada na visokoj temepraturi stator svejedno otkaže i poslije ugradnje serijskog tipa reglera. Više o prednostima serijskog regulatora ima u članku.

 

   Regulacija napona akumulatora je više nego dobra. Detalje o samom regleru imate u dokumentaciji: 14V-3FHVSP-30A-AX-KS-LI.pdf

   Novi regulator vjerojatno neće stati na isto mjesto te je potrebno napraviti dodatne zahvate (rješiti spajanje na instalaciju i učvršćenje). Regler ne smijete montirati na mjesto gdje je na udaru vrućeg zraka te vode, kamenčića ili blata sa kotača.


   Očekivani napon punjenja treba biti 14,1 do 14,3VDC. Obratite pažnju da žice nisu oksidirane i da su posjevi o.k. . Ako je postignuti napon akumulatora manji, potrebno je pronaći razlog gubitka napona preko upute. Minimalni napon punjenja akumulatora koji osigurava dobro punjenje akumulatora je 13,9VDC.  Regler na sebi ima ugrađenu LED diodu koja svijetli ako regler nije uspio postići zadani napon na svojim stezaljkama. Ako je statorski namotaj u nedozvoljenom spoju sa kućištem LED dioda će svijetili i kad je motor ugašen. U tom slučaju preporučljivo je skinuti jednu klemu sa akumulatora i popraviti statorski namotaj jer punjenje neće raditi dok se ne makne spoj statora sa kućištem.

   Upozorenje: Regler nije dozvoljeno čistiti visokotlačnim čistačem!

Zamjenski regler Aprilia Tuono 1000